<< Назад / Back

Международният търговски и културен център •ГЕОПАН• Бургас  е създаден през 1992 г. Основният профил на •ГЕОПАН• и дейността, която извърши през последните години го утвърдиха в един от центровете на конгресна, конферентна  и изложбена дейност в Югоизточния район на България. ГЕОПАН поддържа традиционни прояви, с много чуждестранни партньори, които ни донесоха членство в Асоциацията на световните търговски центрове (WTCB), а всички негови инициативи присъстват в календара на проявите в България. От 1994 г. фирмата откри и постоянно представителство в Световния търговски център в Белград и има инициирана, но неизползвана процедура за създаването на Световен търговски център в Бургас.
ГЕОПАН организира международната дискусия за нефтопровода Бургас – Александруполис (1994 г.) и дискусията за българската диаспора - научни прояви, които улесниха изработването на обществена позиция в България по тези проекти.
През последните няколко години, особено успешни бяха инициативите на •ГЕОПАН• - "Черноморска търговска мисия" проведена в Истанбул, Белград и Харков. Българските среди с интерес приеха поредицата от международни изложения: "Всичко за вашия хотел", "Български минерални води", "Светът на Черноморските вина", които •ГЕОПАН• организира.
В Тракийският университет в гр. Одрин, съвместно с Държавна агенция “Архиви” и Бургаския свободен университет представихме с голям успех -  новосъздадения  Дигитален архив "Тракия", като по-късно проявата получи специалната покана на ПАСЕ и бе показана в Страсбург – Съвета на Европа .
В периода 2001-2008 г., бяха организирани поредица от прояви:  "Бургас и заливът в стари карти, гравюри, лоции и географски описания" - Бургас (5-30.12.2001); "Странджа в картографията и пътеписите от древността до XIX век"- София(9-18.05.2002); "Царево и неговото пристанище в стари карти" – Царево (постоянна експозиция); "Бургас и Одрин в Тракия - Романия" - Одрин (20-29.05.2002); "Река Хебър в Тракия" – Пловдив (30.05.-20.06.2002;"Тракия и Черно море в европейските представи" - София, Народно събрание на Република България (10 - 18.10.2002 г.); "Родопите в стари карти" - Смолян (12-25.11.2002 г), “България в европейските представи” Страсбург – Съвета на Европа (м.март-м.април 2003 г.), “Несебър и залива в стари карти и гравюри” (постоянна експозиция);”Балчик и Черно море” в стари карти и гравюри и “Добруджа в стари карти и гравюри” и много други..
По решение № 722/2007 г. на Общинския съвет – гр. Балчик ни бяха възложени и няколко проекта за най-старата художествена галерия в Добруджа – Художествена галерия Балчик (1937 г.). Признание с особено значение за развитието на •ГЕОПАН•  бе откритата по специална покана  на Епропейския парламент изложба - "Европейското откриване на Черно море”, която бе показана с много голям успех в Брюксел. Тази изложба е поканена от Парламентарна асамблея за черноморско икономическо сътрудничество (ПАЧИС) в 20 страни – първата от които е Молдова. Два проекта на •ГЕОПАН• привлякоха вниманието на българската културна общественост. Съвместно с Държавна агенция “АРХИВИ” бе изаден  т.н. секретен архив на Гоце Делчев и Христо Матов (том. 25 и том 28) от поредицата “Архивите говорят” и списъка на Македоно-одринското опълчение. Заедно с реномираната "Картография" ЕООД - София бе подготвена и издадена Първата туристическа карта на Странджа, чийто тираж достигна 20 000 екземпляра. Нашето картографско звено създаде Първата туристическа карта на Добруджа в М 1:100 000. Под патронажа на министрите на екологията на Република България и Република Турция, представихме в София, Бургас, Одрин, Лозенград и Истанбул изложбения продукт - "Защитените територии на планината Странджа"  през 2004 г.- (посетен от 30.000 души).
Предстоят  изложби в Монако, Александруполис, Солун, Скопие, Охрид и Белград. Предстои издаването на енциклопедия "Тракия", а съвместно с Община “Тунджа” започнахме проекта “ЕРКЕСИЯТА” – национален културен паметник.
Нашето верую “БЛАГОСЛОВЕНИ СА ТРУДНОСТИТЕ – БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТЯХ НИЕ РАСТЕМ! ...”