<< Назад / Back

C.V.
Стефан Симеонов ПЕЙКОВ

1945                                     Роден в гр. Габрово, Р. България.

1966–1971                           Завършва Софийски университет “Св. Климент Охридски”, специалност “Биохимия”.

1970                                      Учредител на Научен експедиционен клуб - ЮНЕСКО – първият от младежките клубове на ЮНЕСКО в Източна Европа, президент на клуба.

1973                                      Ръководител на мисия на НЕК в Картаген, Република Тунис в международната кампания на ЮНЕСКО за спасяване на Картаген.

1975                                      Избран за почетен член на НЕК, заедно с Тур Хейердал, д-р Димитър Пеев, Дончо и Юлия Папазови,

1975                                      Асистент в Института за Социално управление при Държавния съвет на Р. България.

1977                                      Специалист в Информационния център на Комитета за култура (днес Министерство на културата).

1979                                      Ръководител на “Направление оперативен анализ за обслужване управлението на културата” (реализирани проекти: “Рьорих”, “Леонардо да Винчи”, Международна асамблея “Знаме на мира“, Програма за отбелязване 1300-годишнината на България).

1979                                      Защитена докторска дисертация на тема: “Проектиране на големи интердисциплинарни изследователски програми” на примера на Странджа-Сакар” в Центъра по наукознание при Българска академия на науките.

1984                                      Сътрудник към Кабинета на министъра на Народната просвета.

1986                                      Сътрудник в Държавния комитет за наука и технически прогрес.

1987                                      Координатор на Центъра за научни изследвания на Странджа-Сакар в гр. Малко Търново.

1991                                      Организира първото българско изложение “Екопан 91” в Република Турция, Истанбул.

1992                                      Организира Първи българо-турски бизнесфорум.

1993                                      Съвместно с проф. Александър Фол и проф. Синиша Зарич, Белград учредява интелектуалния кръг ” Европа Магна”.

1998                                      Учредител и президент на Международния търговски и културен център ”Геопан”. Под негово ръководство се реализират изложбени проекти в Белград, Одрин, Истанбул, Харков, София, Пловдив.

2003                                      По покана на Председателя на Парламентарната асамблея на Европа и съвместно с община Бургас реализира в Страсбург изложба на стари карти и гравюри “България в европейските представи”.

2005                                      Съвместно с Министерство на околната среда и водите проектира и организира в Истанбул и Одрин изложба, която представя богатствата на планината Странджа. Изложбата е посетена от 30 000 души.

2006                                      Учредява “Енциклопедия Тракия” заедно с още 15 видни български учени и общественици.

2007                                      Съвместно с Държавна Агенция “Архиви” реализира в Бургас проекта си за представяне на най–голямата българска частна колекция от стари географски карти на д-р Симеон Симов.