<< Назад / Back

Международният търговски и културен център
ГЕОПАН – Бургас, беше създаден през 1999 г.
като наследник на дружество „Геопан“,
което съществуваше още от 1991 г.

Опряхме се върху ценно наследство –
натрупаният мениджърски опит
и сериозният екип експерти и специалисти
от България с дългогодишен изследователски опит.