<< Назад / Back

ЧРЕЗ Г-ЖА МАРУСЯ ЛЮБЧЕВА –
ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРЕН ФОРУМ
“ЕВРОПЕЙСКОТО ОТКРИВАНЕ НА ЧЕРНО МОРЕ” 
26 – 30 МАЙ 2008 г., БРЮКСЕЛ, ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЛЮБЧЕВА,

Моля да приемете искрените ми поздравления за инициираната от Вас, като член на Европейския парламент, голяма културна проява, посветена на европейското откриване на Черно море. Чрез Вас искам да предам поздрави на всички български черноморски общини, фирми и организации, които Ви подкрепиха в това начинание и показаха силата на българската задружност на терена на най-представителния форум на Европейския съюз.

Чрез Вас се обръщам със специална благодарност към кметовете на Балчик, Несебър, Поморие, Карнобат, Руен, Бургас, Средец, Созопол, Приморско и Царево, като ги поздравявам за забележителното единодействие в името на черноморската идея, което ни показва нарасналия потенциал на българските общини и техните възможности за осмисляне и реализация на комплексни културни проекти.

Искам специално да поздравя д-р Боряна Бужашка, председател на Държавна агенция “Архиви” и нейния високопрофесионален екип и разбира се, организационния мотор на тази голяма проява – Международният търговски и културен център •Геопан• Бургас, чиито възможности и потенциал познавам и ценя високо.

Най-сърдечно поздравявам лично Вас, госпожо Любчева, за блестящият пример, който дадохте, за това какво може да направи един български евродепутат за България, за нейната култура и за популяризирането на богатствата на черноморските общини.

С голямо удоволствие Ви информирам и Ви моля да огласите пред участниците във форума решението на Парламентарната организация за черноморско икономическо сътрудничество, прието по мое предложение, изложбата да бъде представена в Истанбул и впоследствие – във всички страни-членки на организацията.

Като народен представител от Ямболския избирателен район изпитвам особена радост и задоволство, че българското Черноморие е представено по такъв професионален начин на форума в Брюксел. Поздравявам всички участници в тази великолепна българска проява.

 

Петър КЪНЕВ, зам. председател на Парламентарната организация за черноморско икономическо сътрудничество, народен представител, зам. председател на Икономическата комисия на Народното събрание на Република България.

София, 28.05.2008 г.