<< Назад / Back

БЪЛГАРСКАТА ИЗЛОЖБА “ЕВРОПЕЙСКОТО ОТКРИВАНЕ НА ЧЕРНО МОРЕ” ОТ БРЮКСЕЛ Е ПОКАНЕНА В ИСТАНБУЛ


ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКО ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

На 25 юни 1992, държавните глави и премиерите на 11 страни подписват в Истанбул обща декларация, чрез която се създава Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС). Нейната задача е да служи като уникален модел за многостранна политическа и икономическа инициатива, която да хармонизира действията на страните-членки, да осигури мира, сигурността и развитието на черноморския регион.
Членството в ОЧИС не е ограничено само до страни, имащи териториални води в Черно море. Страните-основателки са Албания, Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Турция и Украйна. Страна-членка е и  Сърбия, която  нямат брегова линия по Черно море. Страни със статут на наблюдатели са Беларус, Хърватия, Чехия, Франция, Германия Израел, Италия, Полша, Словакия, Тунис, САЩ, Австрия и Египет
Официално сферите на сътрудничество в ОЧИС са борба с престъпността, енергетика, здравеопазване и фармацевтика, институционални реформи, комуникации, култура, наука и технология, обмен на статистически данни и информация, образование, опазване на околната среда, подкрепа при извънредни случаи, транспорт, туризъм, търговия и икономическо развитие, селско стопанство, средства за масова информация, финанси.

Днес, по време на церемонията по откриване на културния форум “Европейското откриване на Черно море”, в Европейския парламент в Брюксел, изложбата получи официална покана да бъде представена в Истанбул и всички столици на страните-членки на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество. Поканата е отправена от господин Петър КЪНЕВ - заместник председател на Парламентарната организация за черноморско икономическо сътрудничество, народен представител и заместник-председател на Икономическата комисия на Народното събрание на Република България. Новината бе съобщена при откриването на културния форум от инициатора му - евродепутатът Маруся Любчева.
Изложбата “Европейското откриване на Черно море” е организирана с участието на почти всички български черноморски общини. Особено голямо впечатление правят изложбените модули на Държавна агенция архиви, представяща черноморското крайбрежие в стари карти, „Аполония Магна” на община Созопол, „Стария Балчик”, Несебър, Поморие, Карнобат, Средец и разбира се впечатляващатото участие на Община Бургас, съвместно с  пристанище Бургас, летище Бургас.
По инициатива на председателят на българския парламент Георги Пирински, изложбата “Европейското откриване на Черно море”, която е разположена в представителната зала “Менухин”, в Европейския парламент, Брюксел, още в първия ден след своето подреждане, бе посетена от председателите на парламентите на всички европейски страни-членки. Български интелектуалци, сред които Любомир Левчев, Йорданка Христова, Тончо Русев,проф. Николай Овчаров изразиха своята изненада и задоволство от уникалната с мащаба исъдържанието си българска изложба.

Откриване на културен форум
"ЕВРОПЕЙСКОТО ОТКРИВАНЕ НА ЧЕРНО МОРЕ",
зала “Менухин”, Европейски парламент
Брюксел, Белгия
от 28.05.2008 г., 18:30 часа

С Ъ С Т А В
НА БЪЛГАРСКАТА ОФИЦИАЛНА ДЕЛЕГАЦИЯ

Държавн агенции:
д-р Боряна БУЖАШКА – Председател на Държавна агенция “Архиви”

 Национални научни и информационни организации:

ст.н.с. д-р Виолета ВАСИЛЧИНА – ръководител на сектор “Съвременно българско изкуство” – Институт по изкуствознание при БАН, консултант на изложбата
Тодор СТАВРЕВ – Българска телеграфна агенция (БТА)

Общини от черноморското крайбрежие:
Николай АНГЕЛОВ – кмет на Община Балчик Добричка област
Николай ДИМИТРОВ – кмет на Община Несебър, Бургаска област
инж. Петър ЗЛАТАНОВ – кмет на Община Поморие, Бургаска област
Димитър НИКОЛОВ – кмет на Община Бургас, Бургаска област
Дурхан МУСТАФА – кмет на Община Руен, Бургаска област
Георги ДИМИТРОВ – кмет на Община Карнобат, Бургаска област
Тодор СТАНЧЕВ – кмет на Община Средец, Бургаска област
Панайот РЕЙЗИ – кмет на Община Созопол, Бургаска област
Лиляна ДИМОВА – кмет на Община Приморско, Бургаска област
инж. Петко АРНАУДОВ – кмет на Община Царево, Бургаска област

Държавни предприятия и частни фирми:
Аргир БОЯДЖИЕВ – Изпълнителен директор на Пристанище Бургас
Розинка БЕЛЧЕВСКА – Летище Бургас
Димитър ТЕРЗИЕВ - ПОНС-Холдинг

Творчески организации от общините и представители на медиите от региона:
Група към СБХ - Бургас
Георги ДИНЕВ – художник
Атанас СТОЯНОВ – художник
Представители на медиите от региона
Веселин ПРЕНЕРОВ -  Режисьор "Канал 0"
Валентин АЛБОВ - Оператор "Канал 0"
Татяна УЗУНОВА - Новинарска агенция "Фокус"

 Екип - организатори на изложбата и сътрудници:
Катя РАДЕВА – управител на Международния търговски и културен център ●ГЕОПАН● Бургас
Костадин ОТОНОВ – главен дизайнер на изложбата
Георги БАХЧЕВАНОВ – сътрудник към Европейския информационен център в Бургас