<< Назад / Back

ИЗДАВАТ АЛБУМА “СТАРИЯТ БАЛЧИК” НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


Оригиналният албум “Старият Балчик” е вече факт и на английски език, съобщиха от общинския пресцентър. В него са включени 32 стари карти, гравюри с изключителна рядкост от периода 1600 - 1940 г. и архивни снимки на града.
Въвеждащият текст е на известния български историк проф. д-р Георги Марков - директор на Института по история при БАН, а уводните думи са на Николай Ангелов – кмет на община Балчик и инициатор за издирването, реставрацията на новооткритите документи и реализацията на този албум.· Самото изданието е дело на екип на Международния търговски и културен център "ГЕОПАН" - Бургас.·
За осъществяването на албума “Старият Балчик” голяма помощ оказва Държавна агенция “Архиви”. Тя успява да издири четири неизвестни до сега изображения във френски и английски архивохранилища. Другите материали, използвани при съставянето на албума, са подбрани от лични архиви, фондовете на ГИМ – Балчик, архива на Държавен културен институт – Културен център “Двореца” - Балчик и лични колекции на граждани на Балчик.
Проф. дфн Боряна Христова - директор на най-голямата ни книжовна институция НБК “Св. Св. Кирил и Методий” – София, в нарочно писмо до община Балчик пише, че вече повече от 30 световни библиотеки са заявили желание да притежават уникалното издание “Старият Балчик”.
В екипа, създал този изключителен албум, участват: проф. Георги Марков, с авторския текст на въведението; преводът е на Никола Георгиев; консултанти са ст.н.с.д-р Виолета Василчина и Димитър Стоименов; дигиталната реставрация е дело на Любо Жеков, а графичния дизайн на Екатерина Такова; редактори са Христина Панайотова и Анжела Родел.

© Международния търговски и културен център "ГЕОПАН" – Бургас.