<< Назад / Back

ТУРИСТИЧЕСКА КАРТА-ДИПЛЯН НА ОБЩИНА БУРГАС, 2009

          По идея на кмета Димитър Николов, община Бургас  ще има модерна туристическа карта в М 1:100 000 за сезон 2009. От няколкото предложени проекта, комисията на общината се спря на офертата на Геопан. Цялостната дейност за карта 2009 на Бургас се координира от Туристическия информационен център на общината.
          Работите по създаването на съвременната туристическа карта на община Бургас са на приключване ,като картографията се предава на екипа на пловдивския графичен дизайнер К. Отонов, който ще оформи окончателния вид на съвременния гид на общината за сезон 2009.
          Какво представлява проекта на Геопан?

Картите, текстовата информация и фотоилюстрациите, включени в това заглавие имат предназначение да запознаят задълбочено и компетентно българските и чуждестранните туристи и посетители с природните и културно-историческите забележителности на гр. Бургас и неговите околности в границите на общината.
На лицевата страна на дипляна са композирани картите на община Бургас, картите-врезки на парк Росенец, о. Света Анастасия, Бургаските минерални бани, резерват Атанасовско езеро и подробен план на широката централна градска част на Бургас. На гърба на дипляна се разполагат кориците на заглавието и 21 карета (сгъвки) предназначени за богата текстова и фотоилюстрована информация, реклама за обекти от територията на общината и граничещите с нея общини. Този подход създава възможността община Бургас да даде модел на туристическа карта-диплян за българското Черноморие.  
Картата обхваща изцяло територията на община Бургас, както и гранични територии на Поморие, Айтос, Камено, Средец и Созопол. Мащабът на картата е 1:100000. В съдържанието си тя включва: административни граници и центрове, транспортна и съобщителна комуникация, обектите от туристическата база и обслужването, паметниците, културните и природни забележителности, защитените природни територии, исторически местности и археологически резервати. На лицето на картата ще бъдат отбелязани – по договореност,  всички категоризирани хотели на гр. Бургас, а на гърба ще има пълен списък на хотелите, ресторантите и обектите на културния туризъм. Картите-врезки са с мащаб от 1:20000 до 1:2000 съответстващи на подробноста на картографирането на обектите.
Картата Бургас-център е проектирана като подробен план на широкия център на компактния град. Избраният мащаб 1:5000 позволява детайлно  изобразяване на ситуацията и възможности за по-широк обем на специалното съдържание на картата, всички нови или коригирани улици. Изобразени са квартално-уличната мрежа (булеварди, улици, площади, квартално и блоково застрояване), паркови и площадно-паркови зони, плажна ивица. В обхвата на плана влиза и част от индустриална зона Север.
Картата съдържа информация за обществения градски транспорт и обектите свързани с транспортната и съобщителната комуникация, обектите на туристическата база и обслужването, културните средища, културно-историческите паметници и забележителности, спортните и атракционни обекти.
Размерите на картите-диплян са 98/68 см., а в сгънато състояние-23/12.3 см. Езиковите емисии са на български и английски език. Картата-диплян се оформя в пет цвята за лицето и читири цвята - за гръба и се отпечатва офсетово на хартия хром-мат в специален плик.
Илюстрации: