<< Назад / Back

ДЕНЯТ 20 МАЙ СЕ ОПРЕДЕЛЯ КАТО 
ДЕН НА МОРЕТАТА И ОКЕАНИТЕ

Това стана факт с подписването на Декларация от Голямата тройка на ЕС - Ханс Герт Пьотъринг - Председател на Европейския парламент Жозе Мануел Барозо - Председател на Европейскта комисия и Янез Янша - Председател  на Съвета.
Минути преди подписването на Декларацията, Европейския парламент гласува резолюция по доклада "Интегрирана морска политика на Европейския съюз". Депутатите подкрепиха не само идеята за обявяване на деня на моретата и океаните, но и принципите и мерките, отразени в него.
В обсъждането на доклада участие взе и българският евродепутат Маруся Любчева, която отново настоя черноморският регион да бъде третиран равнопоставено на останалите морски региони в ЕС, тъй като вече е източната граница на ЕС.
Маруся Любчева обърна внимание на факта, че морските пространства са категоричните места, в които реално се прилага най-интегрираната политика, поради многопосочната комуникация на страни, хора, дейности и политики. Тя цитира думите на Йоан Екзарх "Морето събира всичко далечно”, като отбелязва, че така казват в България.
"Съвременното развитие изправя морските и не само морските страни пред сериозни предизвикателства. От една страна – необходимостта от опазване на околната среда – вода, крайбрежие, биоразнообразие, запазване поминъка на хората, а от друга да се използват ефективно ресурсите на моретата в интерес на развитието на обществото и на хората" - каза още Любчева
Тя допълни и други важни елементи от морската политика като необходимостта от строг контрол на морския транспорт и на всички енергийни проекти, реализиращи се през морските територии; Създаване на условия за устойчивост и възобновяване на морските ресурси; Превантивност по отношение на замърсяванията, на катастрофи и инциденти; Създаване на система за незабавност на реакциите след инциденти и катастрофи.