<< Назад / Back

ЗА РЕАЛИЗИРАНИЯ ПРОЕКТ НА ГЕОПАН –“ТУРИСТИЧЕСКА КАРТА НА ДОБРУДЖА”,
М 1:100 000

 

        “Туристическа карта на Добруджа” съдържа подробна топографска информация, както и обекти на административно и обществено обслужване. Особено внимание е обърнато на природните забележителности на този райо, паметници на културно-историческото наследство.
Издадената туристическа карта е в М 1:100 000, достатъчно едър за една туристическа карта. Обхванати са транспортни коменикации, плажна ивица, природни туритории и забележителности, исторически и археологически паметници, манастири, черкви, мемориални комплекси и др.
Авторският колектив предлага два варианта рекламно оформление на гърба на картата. Единият – района на комплекса “Албена” и другия на Държавния културен институт – Културен център “Двореца” на град Балчик.
Картите са с богато съдържание. Легендата отразява напълно съдържанието им. Оформени са с разнообразен фотоилюстративен материал и текстова информация за по-забележителни курорти и населени места, природни територии, археологически паметници и резервати.
Похвално за авторския колектив е осъществяването на проекта и неговата реализация особено при съвременните тенденции на интеграция с други страни, за опознаване на културата и историческите забележителности на този красив край на България, като член на Европейския съюз.
Препоръки:
• За по-голяма нагледност е необходимо да бъдат показани посочените в проекта граници на територията на област Добруджа, чрез подсилено цветово оформление или друго авторско предложение.
         • Като се има предвид бъдещото сътрудничество с румънски специалисти, от особено значение е да бъде дадена северната граница на областта – река Дунав, както и други населени места и курортни комплекси в Румъния.
•Двуезичната емисия на гърба на дипляна “Албена” да бъде оформена както при дипляна на “Двореца” на град Балчик, или да бъде подчертана цветово с различен шрифт или друг знак, както е при легендата на дипляна.
•Нека се помисли и за издаване на джобен вариант на картите-дипляни, което ще улесни ползвателя.
Като заключение искам да изразя моята пълна подкрепа за разработения картографски проект и пожелавам на авторския колектив успехи в бъдещата му работа.

Доц.д-р инж. Люба Василева Павлова –
катедра “Фотограметрия и картография”,
Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия