<< Назад / Back

Фондация КултураФОНДАЦИЯ “КУЛТУРА” РУСЕ
e-mail: foundation.culture@gmail.com; тел: 082/823 827

 

       ФОНДАЦИЯ “КУЛТУРА” е основана в Русе през 2007 г. Основните цели са свързани с опазването, популяризирането и социализирането на културно-историческото наследство на България. Съхраняването на българските културни ценности и поставянето им в европейски контекст е движещата мотивация за всяка дейност фондацията. Една от водещите задачи е да се създаде благотворна среда за водене на диалог между българските творци, институциите, учебните заведения в страната и бизнеса. Вярваме, че тази комуникация ще спомогне за утвърждаването на ролята на културните индустрии в европейското израстване на България. Фондация “КУЛТУРА” също така стимулира създаването на произведения на изкуството от български автори, както и подпомага ангажирането на деца и младежи в културни проекти и инициативи. Заедно с всичко това фондацията се стреми да създава и устойчив международното културно сътрудничество.

Фондация “КУЛТУРА”
e-mail: foundation.culture@gmail.com
Русе 7000
ул. “Княжеска” 38
тел: 082/823 827