<< Назад / Back

СТАРИЯТ БАЛЧИК

Проф.д.и.н. Георги Марков
Директор на Института по история
при Българската академия на науките

 

Ако погледнем откъм  югоизточния кът на Европа, то веднага става ясно, че континентът не свършва, а започва оттук. Древни цивилизации и империи като тези на Александър Велики, Рим и Византия разменят образци на културата и кръстосват влияния по “върховете” на световната история. Покровителите на Европа Св.св. Кирил и Методий разчупват триезичната догма и дават писменост на славяните (IX в. сл. Хр.). Пътят на кръстоносците прекосява земи с толкова красоти и богатства, че те вместо да освобождават Божи гроб в Ерусалим, основават Латинската империя /XIII в. сл. Хр./. Християнската цивилизация създава новата цивилизация на Европа, която обединява населяващите я народи с общи морални ценности, способни да преодолеят съществуващите особености и различия.
Има един град, който с право може да бъде “визитна картичка” на европейска страна като България. Този град е живописно разположен по белите скали там, където равнината на Добруджа се спуска и среща с вълните на Черно море. Древните гърци откриват предимствата на този гостоприемен залив още преди 2 600 години, римляните го включват в Съюза на черноморските градове, а византийците издигат мощна крепост за охрана на стратегическия път от Константинопол до делтата на Дунав. В Дионисополис процъфтяват занаятите и се “секат” монети, което тласка развитието на морската търговия. Пристанището се превръща в “отворен прозорец” към света, който става все по-познат чрез ускореното културно общуване.
С основаването на Дунавска България през 681 г. Балчик влиза в нейните все по-широки предели, превръщайки се във важна опорна точка на новата държава в съперничеството с Византия за преобладаване в Черно море. Неговите жители имат своя принос в доказването на българите като морски народ. Средновековна България се простира през IX-X в. сл. Хр. на три морета /Черно, Егейско, Адриатическо/ и се нарежда до Византия и Франкската империя, което изисква изграждането и поддържането на силен военен и търговски флот.


Нашествието на османските турци и завладяването на Югоизточна Европа от края на XIV в. до средата на XV в. преобръща съдбите на жителите на Балчик. Съвземането от разрушенията и страданията е бавно и мъчително. Стратегическото местоположение на града е оценено и в Османската империя, особено с приближаването на Русия от север. Българите са лишени от държава, но се захващат да строят черкви, училища и читалища.

? OLDBALCHIK, албум,© Издател Геопан Бургас, 2008,  автор -  проф.Георги Марков, превод - Никола Георгиев, консултанти - ст.н.с.д-р Виолета Василчина, Димитър Стоименов, дигитална реставрация-Любо Жеков, графичен дизайн - Екатерина Такова, редактори - Христина Панайотова ,Анжела Родел,  печат -  ФАТУМ – София.

Това се “случва” и в Балчик, чието икономическо въздигане дава самочувствието да се поведе борба за църковна и политическа независимост.
Деветата по ред Руско-турска война 1877-1878 г. е Освободителна за българите, защото ги връща върху политическата карта на Европа. Балчик преживява стопански възход като се превръща в център за търговия и износ на зърнените храни от Южна Добруджа. През 1909 г. до пристанището е построена най-голямата мелница не само в България, но и на Балканския полуостров, която е оборудвана с най-нови машини. Селяните от околността се занимават със земеделие и животновъдство, възприемайки модерни  начини за обработка на земята и отглеждане на овце и добитък.
Водена от ненаситен ламтеж да разшири излаза на Черно море, Румъния на два пъти /1913-1926, 1919-1940/ заграбва Южна Добруджа и нейното морско пристанище Балчик. Окупацията е изпълнена с насилия и опити за асимилация, но волята на българите за свобода не е пречупена. Румънската кралица Мария построява в Балчик лятна резиденция, която е паметник на архитектурата, но и напомня за страданията на добруджанските българи под чужда власт. Южна Добруджа и гр. Балчик са възвърнати към “Майка България” с Крайовския договор от 7 септември 1940 г., когато възтържествува една историческа справедливост.
Преживял вековна история Балчик разраства като съвременен град, чиито жители оползотворяват онова, с което ги е дарила Природата. Икономическите постижения се смесват с проявите на културата, а морето продължава да свързва града с широкия свят. Близо до града е разположен известния курорт “Албена”, чийто гости дават допълнителна възможност за развитието на туризма. Разноезичната глъчка по улици и площади доказва нагледно, че хората се сближават по-бързо от държавите.
Любознателният читател на този професионално съставен и издаден албум ще може да намери Балчик върху географските карти на европейските пътешественици и учени, както и да види миналото запечатано на фотографиите. Моята надежда е, че представените частици от историята на “перлата на Черно море” ще привлекат и задържат вниманието на съгражданите от Европейския съюз дотолкова, че да се почувстват поканени да се убедят “на място” с очите си, че и днес и за в бъдеще Балчик си остава отворен за почитателите на южното слънце и синята морска шир, на историческите и архитектурните паметници, както и да се насладят на топлото гостоприемство на жителите на един град-пристанище на Българското Черноморие. Погледнете илюстрациите на “Стария Балчик” и елате да видите тяхното продължение “на живо”!