<< Назад / Back

ДИГИТАЛЕН АРХИВ "ТРАКИЯ"

В него са включени всички стари карти и гравюри, отнасящи се за България и българските земи, известни на нашата наука, които се намират в световните архивни и библиотечни хранилища. При нас те са събрани на едно място, обработени и дигитализирани с постижимото за съвременната техника качество. Колекцията е великолепна. Но не става дума само за колекциониране на изображения. Продуктите, които предлагаме, са нещо ново – дигитални копия на отделни екземпляри, изложбени колекции в най-различни разрези, тематични или сборни издания…