<< Назад / Back

Защитените зони в Странджа

Проектът, свързан със защитените територии в Странджа (българската и турската част на планината). По своята същност това е трансграничен проект. Целта ни е да формираме международна общност, която да стане субект на новаторство и сътрудничество в отношенията между двете съседни и съюзнически държави – България и Турция. Първата ни конкретна задача е изграждането на трансграничен парк в района на Узунбуджак – Махиадите.