<< Назад / Back

ПЪРВАТА ТУРИСТИЧЕСКА КАРТА НА КРАЙМОРСКА СТРАНДЖА

Царево посрещна туристическия сезон с нов информационен център и с първата туристическата карта на Крайморска Странджа - във формат 70/100 см. Издателите – „Картография“ ЕООД, София, и Международният търговски и културен център „Геопан“, Бургас, реализират специално представяне на община Царево. Подбрана е необходимата на европейския турист информация (населени места, пътна мрежа, комуникационни съоръжения, туристическа база, природни забележителности). Съдържанието на картата дипляна надхвърля рамките на традиционното туристическо картографиране. То превръща първата туристическа карта на Крайморска Странджа в първокласен наръчник за културен и екотуризъм на община Царево. Картата-дипляна запознава и с природните феномени – защитените територии, с културните паметници и традиционната българска култура. С помощта на Регионалната инспекция на околната среда и водите – Бургас, са показани и богатствата на 10-те защитени територии на общината. Между тях са най-старият, най-големият и най-малкият резерват в България.
Гърбът на картата дипляна е композиран от високохудожествени илюстрации, текстови описания на обекти от природните и културно-историческите забележителности на община Царево и необходима за всеки посетител информация. Внимание заслужава и публикуваният културен календар на общината.
В сгънат вид като дипляна картата е с размер 12/22 см. В оборот са пуснати 2хил. екземпляра. В страната разпространението им е поверено на веригата книжарници на „Хеликон“. Предвидено е картата да се използва и като стенна карта, а за хотелите, обектите на местния туризъм и информационните центрове се подготвя малък тираж на специални хартии – за светещи табла.
Община Царево лансира и инициативата за възстановяването на най-големия български ветроход „Горянин“, построен в града през 1943–1947 г.