<< Назад / Back

Първата туристическа карта на Добруджа, 2008

 

д-р Стефан ПЕЙКОВ

От началото на 2007 г. - ГЕОПАН започна изследователска дейност за съставянето и издаването на съвременна туристическа карта на Добруджа. Такава карта не е издавана до 2008 г. Инициативата на “ГЕОПАН” бе приета с интерес и одобрение от всички български общини в Добруджа и подкрепена от община Балчик, Културен център “Двореца” – Балчик, Община град Добрич и Шабла финансово. За изпълнител на мащабния проект бе привлечен  екип на •Геопан• Бургас.

 

Картографските дейности за подготовката на първата туристическа карта на Добруджа на терена продължиха близо година. Те бяха невъзможни за осъществяване без помощта на Картографския институт към Генералния щаб на Българската армия.
В началото на 2008 г., Първата туристическа карта на Добруджа бе издадена и пусната на пазара. Съдържанието на картата съответства за класа на съвременните европейски комплексни туристически карти в М 1:100 000. Освен необходимата топографска информация, картата съдържа осъвременени транспортни и съобщителни комуникации, обектите на административното и общественото обслужване и новоизградената туристическата база. Особено внимание с тематичното си съдържание, картата отделя на природните забележителности, паметниците и културно-историческото наследство на Добруджа, за които ●ГЕОПАН● има една от най-богатите дигитализирани картографски колекции у нас.
Издадената туристическа карта – диплян •ДОБРУДЖА• е с лице, с полезен обхват 96/66 см. в М 1:100 000/ като последните  корекции са от 30.12.2007.
В картата се представят 12 градове, 7 квартала , 7 курортни селища и 228 села . В обхвата на картата влиза територия от 4 879 кв.км, вкл. езера, блата, лимани и една от най-интересните крайбрежни ивици на Европа – Северното Черноморско крайбрежие.

В обхвата на картата на Добруджа                      Извън обхвата на картата

България

Общини                             селища +                  селища –

Аксаково                            24                               -

Балчик                                 5                                  -

Белослав                              2                             1

Варна                                 10                             3

Ветрино                              3                             7

*Вълчи дол                        15                             7

*Генерал Тошево               32                           10

Девня                                  2                           -

*Добрич                             84                             3

*Каварна                            22                           -

*Крушари                            1                           17

Провадия                            4                           20

Суворово                            9                           -

*Тервел                               3                           19

*Шабла                              16                           -

Общо България                252                         87

Румъния                                     

Констанца, обл.                2                            повече от 40

   Общо в картата са обхванати:                              254    градове, квартали, курорти, села


С * са отбелязани картографираните от нас добруджански общини.

● Според официалното географско определение за територията на Добруджа включена  в съвременните граници на България има измерения: на изток – Черно море, на север – границата с Румъния, р. Дунав, на юг – поречието на р. Батовска, а на югозапад и запад – средното и горно течение на Суха река.

На тази територия от 4 879 кв.км. от екипа на ГЕОПАН с ръководител инж. Кр.Андреев са обхванати:

Транспортни комуникации: пътища с национална и международна номерация – Н2, Е 70, Н9, Е 87, Н29, Н27, Н21; пристанища: Варна, Варна-запад, Балчик, Каварна; летища: Варна; ж.п. линии – София – Варна, Варна – Добрич – Констанца.

Плажна ивица – 30 км от която 5 км пясъчни дюни (от Езерецко езеро до езеро Шабленска тузла).

Пещери: крайбрежни – 24 (Тюленово – Българево), във вътрешността – в районите на Твърдица, Батово, Страшимирово, Воднянци, Дряновец, Провадия,

Защитени природни територии:
Природни паркове:           Дъбовете (общ. Добрич –град)
Златни пясъци (общ. Варна)

Защитени местности:        Долината на дроплите (общ. Балчик), Казашко
(общ. Варна), Птичия залив – Тауклиман (общ. Каварна)
Шабленско езеро (общ. Шабла)

Резервати:                          Балтата (общ. Балчик)
Калиакра ( общ. Каварна)

Национален археологичен резерват: Калиакра (общ. Каварна) в територията на резерват Калиакра

Защитени природни забележителности:
Побитите камъни (общ. Белослав, общ. Аксаково, общ. Девня), Яйлата (общ. Каварна)

Защитени исторически места и обекти:
Аладжа манастир (общ. Варна), скален манастир

Исторически паметници, руини; археологични паметници: общ. Шабла -6; общ. Каварна – 9; общ. Балчик – 6; общ. Добрич – 4; общ. Ген.Тошево – 3; общ. Аксаково – 8; общ. Варна – 3; общ. Девня – 2; общ. Провадия -1; общ. Ветрино – 1; или общо 43 обекта.

Манастири – 2 (Св.св. Константин и Елена – общ. Варна; (Света Марина - , с. Ботево, общ. Аксаково)

Черкви, построени и съхранени (от XVIII в. вкл. до 1878 г.) във Варненско, Добричко и Провадийска духовни околии – 43. От тях 32 са архитектурни и художествени паметници.

Мемориални комплекси: Паметник-костница Добрич, Вл.Варненчик – Варна, Каварненско въстание – Каварна, Дуранкулашки бунт – с. Дуранкулак, 40-те девойки – Калиакра, Добруджанката.

Архитектурни паметници и архитектурни ансамбли: Добрич, Балчик, Каварна, Оброчище, Варна, Провадия, как то и още 27селища с черкви с архитектурна и художествена стойност. Най-старият български морски фар по Черноморското крайбрежие е построен на нос Шабла – 1856 г.; Стар мост – Каварна.

Балнеосанаториуми: Варна (поч. компл. Бриз), “Св.св. Константин и Елена”, Тузлата (Балчишка тузла), Провадия.

Климатобалнеолечебни центрове: “Св.св. Константин и Елена”, Златни пясъци, Албена.

Природни феномени: Девненски карстови извори.

Старобългарски защитни землени укрепления: Аспарухов вал VII в., съхранен, кв. Аспарухово, Варна; в устието на р. Батова, с. Камен бряг, съхранен.

Музеи: Добрич, Каварна, Балчик, Варна, Девня, Провадия
Варна – археологичен, морски, нова история, военно-морски, природонаучен, на Възраждането, история на медицината.

Къщи музеи и музейни сбирки: Добрич, Дуранкулак, Шабла, Каварна, Балчик, Варна, Калиакра, Генерал Тошево, Суворово, Провадия. Дропла.

Аквариум и делфинариум: Варна.                                                  Само за сведение,
Не се изобразява.
Театри: драматични - Варна и Добрич. Оперни – Варна.          ———— // ————

Летни театри: Варна, Балчик , Русалка, Добрич                           ———— // ————

Художествени галерии: Варна, Балчик, Каварна, Шабла, Дуранкулак, Добрич.

Държавния културен институт: Културен център “Двореца”, Национална ботаническа градина към БАН, филиал – Балчик

Стадиони: Варна, Добрич, Шабла, Каварна, Балчик, Албена, Генерал Тошево, Вълчи дол, Девня, Провадия.

Хиподруми: Каварна, Добрич

Мотописта: Варна

ГКПП и митници: Йовково, Дуранкулак, Кардам (ЖП), пристанище Варна, Варна-запад, ферибот, летище Варна (Аксаково)

Железопътен и автомобилен морски превоз (ферибот и автобак): Девня – Варна – Иличовск – Батуми.

Външни пасажерски морски линии: пристанище Варна.

Вътрешни пасажерски морски линии: от Варна към Албена, Балчик, Каварна.

 

Картата-диплян на своята лицева страна обхваща територията на Добруджа и черноморското й крайбрежие. На гърба на дипляна са оформени два плана в по-едър мащаб на община Балчик: района на “АЛБЕНА” и Държавния културен институт - Културен център “Двореца”. Осъществена е необходимата фотоилюстративна  и текстова информация за защитени природни територии, археологически паметници и резервати, селища и местности и обекти на културния туризъм.

В съответствие с европейските изисквания, изданието е с необходимия езиков обхват (двуезична емисия – български и английски език).
В своята първа версия, картата излезе в много добър за България тираж 10,000 екзепляра.
Българската общественост ще се запознае с изданието на предстоящите туристически изложения. Картата на Добруджа – АЛБЕНА бе показана и на съседната румънска община - гр. Констанца.

Има възможност тя да прерастне в трансграничен проект с подкрепата на румънски общини и с участието на румънски картографи да обхване цяла Добруджа, за което се водят преговори от Международния търговски и културен център ● ГЕОПАН ●

Излизането на Първата туристическа карта на Добруджа през сезон 2008, освен всичко е пример и за предимствата на публично-частното партньорство при осъществяване на обществено значими проекти. Възможността да се привлече и съчетае потенциала на общините с този на приложно-ориентираната българска наука  е една модерна европейска тенденция, която ще носи нови резултати в близкото бъдеще.
Всички подкрепили проекта партньори – община Балчик, “АЛБЕНА” АД,  община Шабла, община град Добрич и Културен център “Двореца” - Балчик  показват, че разбират значението на тази модерната европейска тенденция в общественото развитие.