<< Назад / Back

 

СТАРОБЪЛГАРСКИ ПОГРАНИЧЕН ВАЛ “ЕРКЕСИЯТА” ЩЕ БЪДЕ ВЪЗСТАНОВЕН НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУНДЖА


“Еркесията” е най-голямото и най-известното защитено землено укрепление на юг от река Дунав, в ареала на обширната територия на България през VIII – X век. Част е от системата от укрепени валове, изградени във всички гранични и буферни зони на българската държава. Валът е добре известен на повечето хронисти през средните векове, защото е действителна охраняема граница на България с Източната Римска империя (Византия). Еркесията - тюр. Земен прорез, гръц. Големият окоп, Голямата ограда, Големият прекоп. Освен военноотбранителната си функция, “Еркесията” е и добре уредена митническа граница, през която се осъществяват търговските и културните връзки с Византия чак до XIV век.

 

По нататъшното развитие на идейния проект за възстановяване на участък от прабългарския укрепен вал “ЕРКЕСИЯТА”, голяма част, от който минава през територията на община Тунджа, бе темата на срещат с ръководния екип на Международния търговски и културен център ГЕОПАН, инициирана от община Тунджа.
В разговора от страна на общината участваха зам. кметовете инж. Мариета Сивкова и Пенчо Пенев и Жана Николова – ст. експерт “Връзки с обществеността”. МТКЦ “ГЕОПАН” Бургас бе представен от президента си д-р Стефан Пейков, Катя Радева – управител и инж. Красимир Андреев – ръководител “Картографска група”. След споразумение за подписване на договор за публично частно партньорство за реализиране на дългосрочна програма за възстановяването на част от ЕРКЕСИЯТА и поставянето й в социално, културно и туристическо обръщение на територията на общината участниците в срещата определиха и конкретните стъпки за постигане на идеята.
Първата задача на екипа е да облети “ЕРКЕСИЯТА” на малка височина и да направи детайлно фотографско заснемане на трасето на територията на община Тунджа. Картографска група на “ГЕОПАН” ще обходи трасето и детайлно ще го заснеме. Следващата стъпка от реализиране на идеята е полевата геодезическа група на “ГЕОПАН”, по указание на община Тунджа да извърши частично заснемане на участъка на една от проходните укрепени врати на съоръжението., който ще се определи за възстановяване.
Международния търговски и културен център “ГЕОПАН” започва и ускорена работа по създаване на проект на Общинска стратегия, в съответствие с възможностите, които предлагат европейските фондове и програми, за възстановяване на едно от най-внушителните древни отбранителни съоръжения в Обединена Европа на границата и с Изтока - “ЕРКЕСИЯТА”
Съоръжението, което е видимо от Космоса, свързва Черноморското крайбрежие с долината на р. Марица, като обединява седем български общини – Бургас, Средец, Карнобат, Стралджа, Тунджа, Гълъбово и Симеоновград. Община Тунджа заема централната част на това изключително съоръжение – един от първите символи на българската държава. Общата дължина на съоръжението от брега на Бургаското езеро (южно от кв. Горно Езерово) – с. Дебелт – с. Житосвят – с. Люлин – с. Симеоново – с. Тенево – с. Генерал Инзово – с. Овчи кладенец – с. Обручище – с. Навъсен, до левия бряг на река Сазлийка е 142 км.
Международен търговски и културен център “ГЕОПАН” Бургас издаде през март 2007 година съвременна тематична карта, посветена на “Еркесията”. Картата изработена в М 1:200 000 обхваща площ от 17 000 кв. км. С модерни картографски средства бе направено успешно представяне на съществуващата инфраструктура на Югоизточна България и на 140-километровия пограничен вал започващ от Бургас. Проектът за издаване на карта бе организиран по инициатива на Община Тунджа – Ямбол. При изработването на картата са използвани архивни материали от картохранилищата на Ватикана, ГЩ на Австрия, архива на Пруското културно наследство, Народна библиотека „Иван Вазов” и др.
На срещата двете страни се договориха още да предложат на Председателя на Националния инициативен комитет за опазването и възстановяването на “ЕРКЕСИЯТА” г-н Георги Пирински, провеждането на заседание на Инициативния комитет в община Тунджа, на което да бъде представена Стратегията на общината за Националния културен паметник “ЕРКЕСИЯТА”. През юни 2007 г. инициативния комитет представи в Клуба на народния представител в Народното събрание изложба посветена на старобългарския пограничен вал в Тракия – “ЕРКЕСИЯТА”.

За повече информация:  ТУК