ГЕОПАН е добре ситуиран в тясната зона
между културата и бизнеса.
Тази здрава ивица “земя” тепърва ще се разорава
и може да се окаже много продуктивна.
Тя може да ражда културни продукти,
които имат потребление и място на пазара.
Нещо повече – избраният профил на центъра
често ни налага да сме първите, които предлагат
културен продукт, ориентиран към формиращи се
в момента потребности или дори
да изпреварваме осъзнаването на някаква потребност.